Regrutacija i selekcija

„Kad odaberete čoveka koji nema dovoljno energije i inicijative, potreban vam je čarobnjak ili psihijatar, a ne običan rukovodilac“ R.A. Sutermeister

Proces regrutacije i selekcije predstavlja jedan od najvaznijih „poslova“ u svakoj firmi. Od izabranih i primljenih zaposlenih zavisi uspeh cele organizacije. Suština naše ponude Vama u ovom segmentu našeg rada je u tome da:

 • pronađemo odgovarajućeg kandidata za određeno radno mesto kod Vas
 • Vas oslobodimo ovog specifičnog posla koji nosi veliku odgovornost
 • Vama na stručan i profesionalan način omogućimo donošenje najbolje odluke i najboljeg izbora.

Predmet naših aktivnosti

 • Definisanje opisa posla i profesionalnog i psihološog profila kandidata
 • Pronalaženje potencijalnih kandidata
 • Pregled dostavljenih biografija (screening) i odabir kandidata za dalju selekciju
 • Testovi (u zavisnosti od potreba nalogodavca):
  • ličnosti
  • testovi inteligencije
  • stručni testovi
 • Intervju (competence based interview)
 • Provera referenci
 • Izbor kandidata za prezentovanje nalogodavcu
 • Dostavljanje nalogodavcu konačnog izveštaja o svim relevantnim rezultatima dobijenim tokom selekcije za odabrane kandidate uz mogućnost da sam napravi konačan izbor izmedju tri najbolja kandidata
 • Dostavljanje pisane procedure za orjentaciju i praćenje rada izabranog kandidata nakon zapošljavanja

Cilj naših aktivnosti

 • Pronalaženje i izbor odgovarajućeg kandidata za određeno radno mesto u Vašoj firmi
 • Korišćenje stručnih metoda i tehnika prilikom procesa regrutacije i selekcije kandidata
 • Upoznavanje nalogodavca sa procedurom i značajem pravilne orjentacije i uvođenja izabranog kandidata u posao

Šta možete još da očekujete od nas:

 • Da Vam garantujemo anonimnost i individualan pristup.
 • Prilikom posete Vašoj firmi utvrđujemo glavne kriterijume za analizu posla i prepoznavanje pravog kandidata.
 • Intervjue sa kandidatima obavljamo u našim poslovnim prostorijama.