Koučing (Coaching)

Poslovni coaching

Poslovni koučing je proces vođenja ličnosti ili celog tima zaposlenih u istom preduzeću, ka ostvarenju poslovnih ciljeva.

Detaljnije

Lični coaching

Životni ili lični koučing se koristi u situacijama kada se ljudi nalaze na važnim životnim raskrsnicama i kada im je potrebna pozitivna lična promena.

Detaljnije

Angažovanje psihologa za potrebe preduzeća

Saradnja sa našom firmom u ovoj oblasti omogućava Vam stalnu dostupnost naših psihologa Vašoj organizaciji i mogućnost da oni kontinuirano prate i adekvatno reaguju na stalne i novonastale probleme.

Detaljnije