Izrada opisa poslova i sistematizacije

Izrada opisa poslova  je neophodna polazna osnova za kvalitetnu sistematizaciju radnih mesta i izradu organizacione šeme sektora i organizacije, bitna je kod zapošljavanja novih kadrova, procene postojećih kadrova, prilikom postavljanja sistema nagradjivanja, unapredjenja, za motivisanje zaposlenih, plana usavršavanja i razvoja, utvrdjivanje „preopterećenosti“ poslom, kod preraspodele posla, kod  menjanja zaduženja, utvrdjivanja „uskih grla“ u procesu rada,  kod sudskih procesa i u raznim  drugim poslovnim situacijama.
 
Krajem 2014 počeli smo da koristimo najsavremeniju elektronsku aplikaciju za brzu i kvalitetnu izradu opisa poslova i sistematizacije radnih mesta  za kompanije svih veličina i delatnosti. Nov način rada omogućava da se u veoma kratkom roku, uz minimalni utrošak vremena, za više hiljada korisnika obavi proces izrade opisa posla. Primena elektronske aplikacije u ovoj oblasti našu kompaniju svrstava u red ekskluzivnih, koje na najsavremeniji način mogu ovu vrstu posla obavljati za velike kompanije i privredne sisteme.

Zahvaljujući ovoj aplikaciji zadaci i situacije za čije rešenje smo nekada trošili nekoliko nedelja ili čak meseci, lako se prepoznaju i rešavaju u kratkom roku.

Aplikacija za izradu opisa posla je najsavremenije rešenje koje kompanijama korisnicima omogućava da elektronskim putem uz minimalni utrošak radnog vremena svojih zaposlenih dobiju opise posla za sve pozicije u kompaniji, kao i prateće organograme po sektorima i za celu organizaciju.
 

Prednost aplikacije u odnosu na klasičan način

 • Ušteda u vremenu zaposleni 
  • zaposleni su u obavezi da popune upitnik pod odredjenom šifrom, nemaju drugih obaveza
  • zaposleni sami biraju trenutak pristupanja aplikaciji i popuni upitnika
 • Ušteda u vremenu menadžeri sektora 
  • menadžeri dobijaju odredjena pitanja za pozicije u njihovom sektoru na koje treba da odgovore
  • menadžeri pristupaju aplikaciji u vreme koje im odgovara
 • Jednostavno korišćenje aplikacije  
 • Brzo se obavlja razmena informacija i usaglašavanje do konačne verzije
 • Povoljnija cena  
Dobrodošli u svet digitalnog HR-a!