Procena (assessment) menadžera i zaposlenih

U većini kompanija dođe momenat kada je potrebno napraviti dobru analizu svih resursa koji su na raspolaganju, u cilju dostizanja bolje organizacije i unapređenja  poslovanja. Kako bi dobile maksimum od svojih zaposlenih kompanije moraju da znaju njihove snage i oblasti za razvoj, a da ih potom postave na pozicije na kojima će dobiti maksimalnu vrednost od svakog pojedinca.  U tom svetlu izuzetno je važna adekvatna individualna procena menadžerskog kadra/zaposlenih, koja će dati realnu sliku o pojedinačnim individualnim kapacitetima i razvojnom potencijalu.
 

Šta je assessment menadžera

Assesment  je jedan od najpouzdanijih načina za prikupljanje informacija o razvijenosti profesionalnih kompetencija kod pojedinaca. Kompetencije se definišu kao sposobnost pojedinca da primeni svoja znanja, veštine, stavove i sposobnosti u obavljanju konkretnih  radnih zadataka.
Assesment dizajniramo tako da se usredsređujemo na kompetencije koje se očekuju na određenom radnom mestu  i koje su sastavni deo opisa posla za konkretnu poziciju.
Najčešće se  koristi za menadžerske pozicije, a povremeno i za procene određenih zaposlenih u svrhe različitih potreba kompanije.
 

Rezultati assessmenta menadžera

  • procena razvijenosti  menadžerskih kompetencija
  • dominanantan uticaj na tim
  • definisanje razvojnih potreba
 

Iz čega se sastoji assessment?

  1. Procena 360 stepeni
Predstavlja procenu trenutne razvijenosti kompetencija menadžera,  od strane njegovog neposrednog rukovodioca, podređenih i  kolega istog ranga, uključujući i  individualnu samoprocenu. Sumiranjem prikupljenih podataka,  omogućava se pun krug (360 stepeni) procene menadžerskih kompetencija.
360° procena  vam omogućava da pripremite prave ljude za  prave pozicije i da usmerite njihov razvoj, bilo kroz trening ili neki drugi vid podrške, ka ostvarenju izuzetnih rezultata.
  1. Procena zastupljenosti ometajućih faktora
Procenjuje se prisutnost faktora koji mogu negativno uticati na dostignuća menadžera, kao što su nedostatak fokusa, preterana kontrola, neposvećenost, arogancija, nedostatak samopuzdanja i drugo.
  1. Utvrđivanje dominantnog ponašanja u timu
Unutar svakog tima, pojedinci se razlikuju po sklonosti određenom tipu ponašanja (na primer: neko je sklon  nadgledanju i kontroli, neko - brine o detaljima i slično).  Za procenjivanog menadžera  se utvrđuje dominantan stil ponašanja, koji najčešće preuzima u timu sa ciljem postizanja maksimalnog učinka tima. 
 

Šta su koristi za kompaniju?

  • Identifikovanje liderskih potencijala i planiranje ciljanog razvoja menadžera sa visokim potencijalom
  • Dobijanje informacija koje predstavljaju pomoćni alat za postavljanje „pravih ljudi na prava mesta“
  • Kreiranje fer klime jer ovakav način procene zaposleni doživljavaju kao objektivniji i neutralniji