Reference

Tamara Čanković, ZTE corporation, Beograd

„Na programu sam dobila praktično i upotrebljivo znanje koje sam odmah mogla da primenim u mojoj kompaniji. Naročito bih istakla Modul -Regrutacija i selekcija i Modul -Promene organizacione kulture. Sve u svemu program je sjajan.“

Sandra Stamenković, Niš

„Izuzetno sam zadovojna programom. Bilo je veoma dinamično, puno praktičnih primera i vežbi, korisnih informacija za moj budući rad u oblasti HR-a“

Haris Demir, Standard Sarajevo

„Izuzetno upotrebljiva obuka za HR menadžera. Preporučujem je svima koje žele da se edukuju i osposobe za rad u ovoj oblasti, pošto je obuka sadržajna i fokusira se na praktični aspekt rada“.

Jelena Borovičanin, Beograd

Obuka je jako korisna, sadržajna i primenljiva. Posebno bih izdvojila segmente koji se odnose na izradu sistematizacije radnih mesta, veštine komunikacije i evaluaciju učinka.Mislim da je obukom obuhvaćeno sve što je potrebno za rad u HR-u.

Vesna Vujasinović, Codecentric, Novi Sad

„Program je izuzetno koristan, sveobuhvatan, mnogo sam naučila i bilo mi je jako interesantno. U vezi sa mojim poslom, mislim da mi je najkorisniji bio deo vezan za motivaciju zaposlenih“.

Bojana Zamurovic, Codecentric, Novi Sad

„Obuka je izuzetno intenzivna, interaktivna i interesantna. Svaki deo programa je upotrebljiv u praksi.“

Ivana Stojanović, Sixsentix, Novi Sad

Program je jako interesantan i koristan za moj dalji rad. Naučila sam da razlikujem i prepoznam bitne detalje koji se odnose na komunikaciju sa zaposlenima kao i tehnike koj ću primenjivati u radu u kompaniji. Vežbe su odlično osmišljene, predavači su izvrsni i jako prijatni.

Maja Davidov, Sixsentix, Novi Sad

Obuka je veoma korisna, edukativna, jasna, sa dosta primera- što je jako bitno. Najkorisnije mi je bilo upoznavanje sa načinima postupanja sa zaposlenima tokom razgovora, shvatanje da su tzv. soft skills veoma važne kao i upoznavanje sa svim metodama vođenja godišnjih razgovora.