Uvođenje HR procesa u kompanije

PROGRAM SARADNJE KOJI PREPORUČUJEMO MALIM I SREDNJIM KOMPANIJAMA-MOBILNI HR

Svim malim i srednjim KOMPANIJAMA preporučujemo program MOBILNI HR sa ciljem da u svoje kompanije uvedu i počnu da primenjuju sve najvažnije HR procese. Tokom uvođenja procesa obučavamo interni kadar u kompaniji da samostalno dalje nastave da primenjuju sve  HR procese koje smo implementirali. 
 

Šta su HR procesi?

HR procesi su aktivnosti koje se tiču organizacija rada i zaposlenih koje kompanija  treba da u određenom trenutku uspostavi kako bi adekvatno podržala razvoj svog osnovnog biznisa. Ukoliko se blagovremeno ne obrati pažnja na pravljenje sistema u oblasti kadrova i organizacije, nedostatak istog, gotovo izvesno, dovodi do ugrožavanja mogućnosti osnovnog biznisa.
 

Koje HR procese uvodimo u kompanije?

 • Izrada opisa posla za sve pozicije/sistematizacije radnih mesta/ organizacionih šema
 • Definisanje misije/vizije/vrednosti kompanije
 • Regrutacija i selekcija
 • Procena zaposlenih (assessment menadžera)
 • Kreiranje razvojnih planova za zaposlene
 • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Pravljenje kodeksa poslovnog ponašanja
 • Postavka godišnjih ciljeva / KPI (ključnih indikatora uspeha)
 • Uvođenje sistema godišnjih razgovora
 • Formiranje platnih razreda
 • Postavka sistema internih obuka
 • Postavka sistema uvodnih obuka za sva radna mesta
 • Pravljanje plana nasleđivanja za ključna radna mesta
 • Obavljanje obuka/ individualnih “1na 1” obuka
 • Stručna pomoć i saveti u procesu reorganizacije
 • Sve ostale aktivnosti u vezi sa ljudskim resursima
 

Kome je namenjen ovaj program?

 • Svim kompanijama koje  nemaju zaposlene koji su zaduženi za ljudske resurse (HR), a potrebno im je da na stručan i profesionalan način obavljaju odredjene HR procese
 • Kompanijama koje imaju HR, ali im je potrebna pomoć u stučnosti i /ili ljudstvu.
   

Ko čini Mobilni HR?

Mobilni HR čine profesionalno osposobljeni članovi našeg tima koji podržavaju sve HR oblasti (stručnjaci za regrutaciju i selekciju, psiholozi, profesionalni koučevi, pravnici, stručnjaci za sistem kompezacija i razvoj, HR administrativci) tj. tu su svi oni koje jedno kompletno HR odeljenje treba da ima. Tim je profesionalan, uigran i radi po poznatoj metodologiji. 
 

Cilj naših aktivnosti:

 • Povećanje produktivnosti (stimulisanje motivacije, inicijative, pozitivni feedback)
 • Smanjenje troškova kroz primenu savremenih tehnika upravljanja ljudskim resursom (efikasna komunikacija, upravljanje putem ciljeva, evaluacija učinka, ciljani razvoj kompanije i pojedinca)
 • Bolja organizacija rada (pronalaženje „slabih tačaka“, korektivne mere za prevazilaženje)
 • Odabir i zadržavanje najboljih zaposlenih (planiranje pozicije na tržištu)
   

Početak naše saradnje bi izgledao ovako:

 • Upoznajemo Vas sa svim HR procesima  koje je potrebno da imate u kompaniji kako bi adekvatno podržali osnovni biznis
 • Sagledavamo Vašu trenutnu organizacija i strategiju i dajemo predlog i redosled HR procesa koje treba uvesti u kompaniju
 • Definišemo zajedno sa Vama mesečne ciljeve u oblasti HR-a  koje realizujemo u skladu sa dogovorenim
 • Obučavamo interni kadar za samostalno vođenje uvedenih HR procesa
   

Koja je prednost angažovanja Mobilnog HR-a umesto primanja zaposlenog koji će raditi na ovim poslovima?

 • Manji troškovi- jer je cena paušalnog mesečnog angažmana ovog odeljenja manja od plate potencijalnog HR menadžera
 • Stručno pokrivene sve HR oblasti- naš tim je sastavljen od HR stručnjaka različitih specijalnosti i može odgovoriti svakom zahtevu iz ove oblasti, dok su angažovani pojedinci obično  specijalizovani za jednu ili dve oblasti HR-a
 • Ovakav oblik saradnje  možete jednostrano prekinuti u svakom trenutku ako to želite, bez dodatnih troškova