Cenovnik oglasnog prostora u filmovima

Veliki sponzor
 • 15 sec na pocetku filma
 • 120 sec tokom filma
 • 6 crollova
 • izlazak logotipa tokom filma
 • brendiranje scenografije
 • 60 sec na kraju filma
 • Zajedničko gledanje filma sa radionicom u trajanju od 3 sata
Cena sponzorskog paketa je 7900 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Srednji sponzor
 • 45 sec tokom filma
 • brendiranje scenografije
 • 3 crolla
 • 15 sec na kraju filma
 • Zajedničko gledanje filma sa radionicom u trajanju od 3 sata
Cena sponzorskog paketa je 2900EUR u dinarskoj protivrednosti

Mali sponzor
 • 5 sec zamrznuta slika tokom filma
 • 2 crolla
 • 10 sec na kraju filma
Cena sponzorskog paketa je 790 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Pojedinačni croll
 • Cena 1 crolla 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti