Film - Uspešan prodavac

Film Uspešan prodavac je namenjen svima koji nešto prodaju i koji bi želeli da to rade bolje: prodavcima, komercijalistima, akviziterima, menadžerima prodaje, svima onima koji tek planiraju da se bave prodajom u bilo kom obliku, vlasnicima i direktorima firmi koji bi da poboljšaju rad svojih prodajnih odelenja, kao i onima koji žele zarad sebe lično i svoje bolje komunikacije sa drugima da unaprede znanje iz ove oblasti.