Postani sertifikovan HR menadžer

-Individualni program obuke-


Program se odvija u 5 modula
 
 • Modul 1. Kreiranje HR strategije/ analiza posla i sistematizacija radnih mesta
 • Modul 2. Regrutacija i selekcija
 • Modul 3. Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih/  načini promene organizacione kulture
 • Modul 4. Evaluacije učinka/ godišnji razgovori/ razvoj i motivisanje zaposlenih
 • Modul 5. Veštine komunikacije na poziciji HR menadžera
 
Metodologija rada
Individualni program  je  kreiran po principu mentorskog programa u kome mentor-trener individualno radi sa jednim polaznikom po definisanim temama za svakI MODUL. Program je kombinacija predavanja, vežbi na pripremljenim primerima, filmovanih poslovnih situacija i diskusije na teme koje se obradjuju.
 
Efekti programa
Nakon programa polaznici su osposobljeni za samostalno obavljanje aktivnosti u oblasti ljudskih resursa u sledećim oblastima:
 • Izrada sistematizacije, organizacione šeme i opisa radnih mesta
 • Izrada HR strategije na osnovu kompanijskih ciljeva
 • Postavka kompanijskih kompetencija
 • Priprema i obavljanje procesa regrutacije i selekcije kandidata
 • Kreiranje upitnika i realizacija procesa ispitivanja zadovoljstva zaposlenih
 • Snimanje postojeće organizacione kulture, uočavanje odstupanja od željene kulture i preduzimanje mera za sprovođenje potrebnih promena
 • Organizacija i praćenje godišnjih razgovora i uspostavljanje godišnje evaluacije učinka zaposlenih
 • Razvoj i motivisanje zaposlenih
 • Asertivno komuniciranje, efektivan feedback i rešavanja konfliktnih situacija
 
Kome je namenjen
 • HR menadžerima kojima su potrebni praktični alati za rad u oblasti HR menadžmenta
 • Zaposlenima koji su sa drugih radnih mesta postavljeni u odeljenje za ljudske resurse i kojima su potrebna konkretna znanja kako bi bili uspešni na novim radnim mestima
 • Studentima završnih godina koji smatraju da nakon završenog formalnog fakutetskog obrazovanja neće imati dovoljno praktičnog iskustva za rad
 • Svima koji su zainteresovani da steknu znanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima i da ih primene u svojim kompanijama
 
Cilj programa 
Da se polaznicima omogući da steknu uvid u najvažnije aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima i da dobiju praktične alate za samostalan rad

Mentori na programu
Na programu su angažovani treneri i konsultanti sa dugogodišnjim profesionalnim i trenerskim iskustvom u oblasti HR-a. Svi su u stalnom timu kompanije, fakultetski obrazovani, sa medjunarodnim sertifikatima iz oblasti HR-a. 

Dužina trajanja programa
Pet radnih dana