Obuka za naslednike porodičnih kompanija

Kome je namenjen

Program je namenjen mladim ljudima, naslednicima porodičnih kompanija, koji nemaju dovoljno profesionalnog i životnog iskustva, a suočavaju se sa izazovom rada u porodičnoj kompaniji.

Cilj programa

Da se naslednicima porodičnih kompanija omogući da, van formalnog sistema obrazovanja, steknu dodatna, praktična znanja iz oblasti koje su im neophodne u ulozi rukovodioca.

Sadržaj programa

Program je podeljen u četiri celine:
 • Prodaja
 • Finansije
 • Upravljanje i rukovodjenje
 • Veštine komunikacije
Efekti programa
 • Razumevanje vizije, misije i strategije kompanije
 • Razumevanje strukture, organograma i analize posla za sva radna mesta
 • Uvodjenje i praćenje primene kompanijskih politika i procedura
 • Umeće čitanja finansijskih izveštaja – bilans stanja, bilans uspeha i cash flow
 • Značaj praćenja finansijkih pokazatelja i primena istog na odluke
 • Sistem prodaje i saradnja sa klijentima
 • Veština prodajne komunikacije i pregovaranje
 • Organizaciona klima i odnosi unutar kompanije
 • Veština primanja i davanja povratnih informacija
Treneri i konsultanti

Na programu su angažovani treneri i konsultanti sa dugogodišnjim profesionalnim i trenerskim iskustvom u oblasti za koju drže obuku. Svi oni su u stalnom timu kompanije, fakultetski su obrazovani, sa domaćim i medjunarodnim sertifikatima iz svojih oblasti ekspertize.

Dužina trajanja programa
Tri meseca podeljenih u 12 trening sadržaja koji se održavaju jednom nedeljno