Analiza boniteta klijenata

Cilj ovog treninga je da se učesnici upoznaju sa osnovnim tehnikama i alatima analize boniteta i da budu u stanju da prepoznaju i izračunaju ključne pokazatelje finansijskog položaja kompanija, sa posebnim osvrtom na pokazatelje koji predviđaju stečaj.

Sadržaj treninga
  • Pojam boniteta privrednih društava
  • Informaciona osnova za analizu boniteta
  • Metode analize boniteta kompanija
  • Metod uporedne analize bilansne strukture
  • Model trenda
  • Metod koeficienata (“racio”metod)
  • Altmanova ZETA analiza
  • Analiza tačke rentabiliteta i marže sigurnosti
  • Izveštaj o bonitetu Agencije za privredne registre

Kome je trening namenjen
Zaposlenima u računovodstvu i finansijama, kao i menadžerima svih nivoa kojima su potrebna dodatna znanja iz oblasti Transfernih cena.