Azbuka računovodstva za vlasnike malih i srednjih preduzeća

Da li ste menadžer kome je potrebno da dobro razume finansijske izveštaje? Ili vlasnik preduzeća kome je neophodno da kontroliše finansijsku stranu svog biznisa? Iako nije neophodno da znate sve aspekte računovodstva i finansija, često je potrebno imati predstavu o funkcionisanju sistema računovodstva u kompaniji, znati šta znače određeni termini i zašto se u finansijama stvari rade na način na koji se rade.

Ovaj trening, osmišljen za ljude koji nemaju predznanja iz finansija i računovodstva. Omogućava polaznicima da steknu dobar uvid u računovodstvenu profesiju, nauče kako se evidentiraju najčešće poslovne transakcije, kako se formiraju finansijski izveštaji i u krajnjem doprinosi donošenju dobrih poslovnih odluka.

Kome je trening namenjen
 • Menadžerima u većim preduzećima koji žele da dobro razumeju finansijske izveštaje i bolje koriste informacije iz računovodstva u donošenju poslovnih odluka.
 • Vlasnicima malih i srednjih preduzeća koji žele da se više uključe u finansije kako bi bolje kontrolisali finansijska ostvarenja svog preduzeća.
 • Zaposlenima koji rade, ili žele da rade u top menadžmentu, a za to im je uslov poznavanje finansijskih izveštaja.
 • Administrativnim radnicima koji imaju i knjigovodstvena zaduženja.
 • Preduzetnicima koji razmišljaju ili su već počeli sopstveni biznis.
 • Srednjoškolcima ili studentima koji počinju da rade u nekom preduzeću.
 • Investitorima koji žele da investiraju u neko preduzeće i potrebno im je da razumeju odakle dolaze brojevi koje analiziraju u finansijskim izveštajima.
Sadržaj treninga
 • Osnovni računovodstveni koncepti i termini
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Evidencija poslovnih transakcija
 • Poslovne knjige
 • Računovodstveni metodi
 • Knjiženja kojima se vrši usklađivanje
 • Kako kreirati i razumeti Bilans stanja
 • Kako kreirati i razumeti Bilans uspeha