Računovodstvo za menadžere u osiguravajućim društvima

Trening je kreiran za zaposlene u osiguravajućim društvima koji ne rade u sektoru računovodstva, a u svom radu imaju potrebu za elementarnim znanjima iz oblasti računovodstva i finansija u osiguravajućim društvima.

Polaznici ovog treninga će imati priliku da nauče kako se evidentiraju najčešće poslovne transakcije u osiguravajućim društvima i kako se formiraju finansijski izveštaji.

Kome je trening namenjen
 • Menadžerima zaposlenim u osiguravajućim društvima koji žele da dobro razumeju finansijske izveštaje i bolje koriste informacije iz računovodstva u donošenju poslovnih odluka

Sadržaj treninga
 • Osnovni računovodstveni koncepti i termini
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Evidencija poslovnih transakcija
 • Poslovne knjige
 • Računovodstveni metodi
 • Suština i knjiženje matematičke reserve
 • Suština i knjiženje prenosne premije
 • Suština i knjiženje rezervisanih šteta
 • Amortizacija
 • Procena potraživanja
 • Kako kreirati i razumeti Bilans stanja
 • Kako kreirati i razumeti Bilans uspeha