Executive coaching (AoEC sertifikacija)

Međunarodna sertifikacija – Sertifikat izdaje AoEC, London. Imate mogućnost da završite najpriznatiji program obuke Coacheva u Evropi koji je akreditovan od strane vodećih svetskih coaching organizacija. Namenjen je svima onima koji žele da nakon završetka edukacije rade kao samostalni coachevi i da iskoriste stečeno znanje za razvoj sopstvenih metoda coachinga.

Detaljnije

Menadžer kao coach ( trening za top menadžment)

Program Menadžer kao coach rezultat je dugogodišnjeg rada i primene koučinga u korporacijama širom Evrope. Ovaj program je vrlo sličan programu Executive coaching koji je namenjen profesionalnim coachevima, razlika je uglavnom u primerima iz prakse. Ovaj program se ne bavi toliko profesijom coachinga već je više usmeren na coaching praksu u menadžmentu.

Detaljnije