Menadžer kao coach ( trening za top menadžment)

Program Menadžer kao coach rezultat je dugogodišnjeg rada i primene koučinga u korporacijama širom Evrope. Ovaj program je vrlo sličan programu Executive coaching koji je namenjen profesionalnim coachevima, razlika je uglavnom u primerima iz prakse. Ovaj program se ne bavi toliko profesijom coachinga već je više usmeren na coaching praksu u menadžmentu.

Ukupno trajanje programa je osam dana. Program se odvija kroz tri modula. Svaki modul traje po dva dana, plus dva dana praktičnog uvežbavanja.

Nakon programa polaznici će moći:
  • Izgraditi profesionalni odnos sa saradnikom koga coachaju
  • Razviti coaching veštine kojima će pomagati saradnicima u njihovom radu
  • Iskoristiti coaching u različitim poslovnim situacijama.