Situaciono rukovođenje (delegiranje poslova)

Da bi menadžer uspešno vodio svoj posao, potrebno je da poseduje veštine vezane za efikasno delegiranje poslova. Delegiranje poboljšava raspoređivanje vremena i doprinosi pravilnom dodjeljivanju poslova pojedincima ili timovima.

Situaciono rukovodjenje podrazumeva dodeljivanje poslova zaposlenim koji su najbolje obučeni da ih urade dajući im, dobro ih procenjujući, za njih odgovarajući nivo slobode da završe posao na najefikasniji i najproduktivniji način.

Kome je trening namenjen
Menadžerima koji žele da osnaže svoju veštinu rukovodjenja zaposlenima i na efikasan način da motivišu svoj tim za ostvarenje dodeljenih zadataka

Sadržaj treninga
 • Donošenje odluka
 • SMART ciljevi i lična SWOT analiza
 • Vrste situacionog rukovodjenja
 • Procena nivoa razvoja
 • Dijagnostifikovanje situacije
 • Ugovaranje stila rukovodjenja
 • Motivisanje tima

Koristi od treninga
 • Davanje svakog zadatka onoj osobi ili timu koji je najbolji za to
 • Efikasno korištenje eksperata koji imaju više znanja od vas
 • Veće motivisanje vašeg tima jer im je data odgovornost i poverenje
 • Jačanje Vaše uloge kao vođe tima jer ste drugima dali veću odgovornost
 • Poboljšanje veština vodjstva