Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback)

Cilj ovog treninga je da učesnici unaprede znanja i veštine vezane za efikasno komuniciranje unutar svojih timova i da nauče kako da pravovremeno i na pravi način daju povratne informacije radi postizanja maksimalnih poslovnih rezultata

Kome je trening namenjen
 • Menadžerima svih nivoa
 • Svim zaposlenima koji žele da usavrše svoje veštine komunikacije

Sadržaj treninga
 • Kada, kako i zašto davati povratnu informaciju
 • Formula za uspešnu kritiku/pohvalu
 • Tehnike vodjenja razgovora
 • Stil postavljanja pitanja tokom razgovora
 • Primanje povratne informacije
 • Koraci nakon razgovora

Koristi od treninga
 • Kreiranje pozitivne radne klime u kojoj je jasno definisano šta je dobro, a šta nije dobro učinjeno
 • Pružanje mogućnosti svakom pojedinačnom primaocu povratne informacije da planira svoje dalje postupke i unapredi postojeći rad
 • Povećanje lične motivacije i odgovornosti pojedinaca u timovima