Veštine komunikacije

Ovaj treninga će omogućiti polaznicima da savladaju osnove teorije komunikacije, da se upoznaju sa tipičnim komunikacionim modelima i da steknu komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u efektivnoj poslovnoj komunikaciji. Uz to polaznici će biti upoznati sa osnovnim psihološkim tipovima klijenata i dobiti praktične savete kako da ostvare što uspešniju komunikaciju sa njima.

Sadržaj treninga

Osnovne karakteristike komunikacije
 • Verbalni i neverbalni aspekti komunikacije
 • Aktivno slušanje
 • Asertivna komunikacija
Poslovna komunikacija
 • Umešnost davanja povratne informacije
 • Prihvatanje negativne povratne informacije (kritike)
 • Komunikacija u timu i timski rad
 • Konflikti i kako sa njima
Komunikacija sa klijentima
 • Podela na tipične psihološke tipove klijenata
 • Komunikaciju sa tzv. teškim klijentima
Kome je trening namenjen
 • Menadžerima svih nivoa
 • Svim zaposlenima koji žele da usavrše svoje veštine komunikacije

Koristi od treninga
 • Na kraju treninga polaznici će savladati osnove efikasne komunikacije, upoznaće komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u u efektivnoj komunikaciji kako interno- sa zaposlenima, tako i eksterno- sa klijentima, kao i u konstruktivnom rešavanju eventualnih konflikata.