Veštine prodajne komunikacije

Trening je namenjen svima koji su u direktnom i neposrednom kontaktu sa klijentom/kupcem i prodaju uslugu, rešenje ili proizvod. To su pre svega komercijalisti, prodajni predstavnici, prodajno osoblje, unapređivači prodaje, kao i svi oni koji žele da poboljšaju i unaprede svoju prodajnu komunikaciju, te postanu još uspešniji u poslu kojim se bave.

Detaljnije

Veštine prodaje u maloprodajnim objektima

Trening ima za cilj da zaposleni u objektima nauče kako da imaju aktivan pristup prema potencijalim kupcima, kako da ostvare početnu komunikaciju u zavisnosti od tipa kupca, kako da kreiraju pozitivan odnos, postave „prava“ pitanja, aktivno slušaju, jasno komuniciraju i „zatvore“ prodaju

Detaljnije

Veština pregovaranja

Ovaj trening namenjen je menadžerima, kao i svim zaposlenima koji u okviru kompanije aktivno učestvuju u procesu pregovaranja sa klijentima. Polaznici će tokom treninga biti u prilici da steknu nova znanja koja će im omogućiti da unaprede svoje pregovaračke veštine i komunikaciju kako bi uticali na produktivnost i pozitivan imidž svoje kompanije.

Detaljnije

Veština prezentacije

Praktična obuka u vidu radionice čiji je cilj da kroz teoriju, vežbe i primere unapredi veštine prezentovanja polaznika i omogući im da na upečatljiv način prenesu svoje poslovne ideje i nastupaju u javnosti.

Detaljnije

Telefonska prodaja

Trening je dizajniran sa ciljem da obuči telesales osoblje kako da ostvare prodaju putem telefona. Učesnici treninga će naučiti kako da planiraju i uspešno izvrše telefonsku prodaju. Na predavanju učesnici će biti upoznati sa osnovnim tehnikama efikasne telefonske komunikacije, načinima na koji se pripremaju za telefonsku prodaju, vode razgovor i zaključuju prodaju. Takodje, biće obradjene sve varijante poziva sa poznatim i nepoznatim kupcima, razgovori sa teškim sagovornicima, kao i načini reagovanja na primedbe, žalbe i sugestije.

Detaljnije

IGRA PRODAJE (sve o prodaji kroz interaktivno učenje)

preuzmi PDF

Detaljnije