Poslovna korespodencija i komunikacija

Način na koji zaposleni medjusobno komuniciranju i komunikacija koju ostvaruju sa komitentima je ogledalo svake kompanije. Adekvatna i profesionalna usmena i pisana komunikacija zaposlenih je veština koju većina poslodavaca smatra najvažnijom veštinom koju zaposleni treba da poseduju.

Detaljnije

Train the trainer (obuka za trenere)

Svrha održavanja radionice je da predstavi osnovne veštine treninga osobama koji nisu profesionalni treneri, odnosno osobama koje u okviru svojih radnih zadataka povremeno imaju ulogu trenera, kako bi trenerske zadatke obavili maksimalno profesionalno i kvalitetno.

Detaljnije

Obuka za poslovne sekretare

Organizovati sve administrativno-sekretarske aktivnosti na takav način, da posao funkcioniše besprekorno, predstavlja veliki izazov. Iz tog razloga, dobar poslovni sekretar je od neprocenjivog značaja za svaku organizaciju koja ima viziju uspeha.

Detaljnije