Obuka za poslovne sekretare

Organizovati sve administrativno-sekretarske aktivnosti na takav način, da posao funkcioniše besprekorno, predstavlja veliki izazov. Iz tog razloga, dobar poslovni sekretar je od neprocenjivog značaja za svaku organizaciju koja ima viziju uspeha.

Od efikasnog sekretara u velikoj meri zavisi i uspeh organizacije, zato je potrebno da poslovni sekretari budu obrazovani, kompetentni i da poseduju prave veštine i znanja, neophodne u svakodnevnom poslovanju.

Kome je trening namenjen
 • poslovnim sekretarima-office manadžerima
 • administrativnim asistentima
 • početnicima u ovoj oblasti
 • onima koji žele da dopune i unaprede svoja znanja i veštine u obavljanju poslova poslovnog sekretara- office menadžera

Sadržaj treninga

Poslovna komunikacija
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Načini efikasne komunikacije- aktivno slušanje
 • Konflikti i nesporazumi na poslu, njihovo rešavanje
Poslovna korespodencija, blagajna i poslovno pravo
 • Poslovna pisma
 • Upravljanje administrativnom dokumentacijom
 • Komunikacija putem telefona
 • Blagajničko poslovanje
 • Poslovno pravo
 • Korisne informaciji
Poslovni bonton, etika i profesionalizam
 • Odeća i izgled, ponašanje i maniri
 • Poslovna etika
 • Organizacija sastanaka, poslovnih putovanja, svečanosti
 • Organizacija vremena
 • Prevazilaženje stresa na poslu