Analiza finansijskih izveštaja

Trening omogućava polaznicima da shvate suštinu i strukturu osnovnih finansijskih izveštaja sa kojima se sreću u svakodnevnom radu i da na praktičnim primerima uoče kako se interpretira koji pokazatelj. 

Sadržaj treninga
 • Uvodno predavanje
  • Uloga i značaj finansijskih izveštaja
  • Vrste finansijskih izveštaja
 • Osnovne računovodstvene jednačine i pojmovi
 • Bilans stanja (Balance Sheet)
 • Bilans uspeha (Income statement)
 • Bilans novčanih tokova ( Cash Flow)
 • Uporedivost finansijskih izveštaja
  • Apsolutni i relativni pokazatelji finansijske analize
  • Horizontalna i vertikalna analiza
  • Analiza trendova
 • Analiza profitabilnosti
  • Analiza troškova i profita (Gross Profit, Break Even Point)
  • Merenje profitabilnosti (ROA , ROE, Du Point analiza)
 • Analiza likvidnosti i poslovne aktivnosti
  • Obrtni kapital
  • Tekući (Current) racio, Acid-Test
  • Koeficijent obrta
 • Analiza solventnosti
  • Debt-Equity racio
  • Times interest earned racio
Koristi od treninga
 • Razumevanje uloge i značaja finansijskih izveštaja
 • Prepoznavanje ključnih poruka koje se mogu dobiti iz izveštaja