Osnove računovodstva za vlasnike firmi

Da li ste menadžer kome je potrebno da dobro razume finansijske izveštaje? Ili vlasnik preduzeća kome je neophodno da kontroliše finansijsku stranu svog biznisa? Iako nije neophodno da znate sve aspekte računovodstva i finansija, često je potrebno imati predstavu o funkcionisanju sistema računovodstva u kompaniji, znati šta znače određeni termini i zašto se u finansijama stvari rade na način na koji se rade.
 
Sadržaj
 • Osnovni računovodstveni koncepti i termini
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Evidencija poslovnih transakcija
 • Poslovne knjige
 • Računovodstveni metodi
 • Knjiženja kojima se vrši usklađivanje
 • Kako kreirati i razumeti Bilans stanja
 • Kako kreirati i razumeti Bilans uspeha
 Koristi od treninga
 • Sticanje ispravnog uvida u računovodstvenu profesiju
 • Razumevanje načina evidentiranja najčešćih poslovnih transakcija
 • Razumevanje načina formiranja finansijskih izveštaja
 • Prepoznavanje dobrih poslovnih odluka