Intervjuisanje kandidata

Trening je namenjen svima onima koji obavljaju ili planiraju da obavljaju poslove regrutacije i selekcije u svojim kompanijama a žele to da rade na stručan način uz ispravan metodološki pristup.
 
Sadržaj treninga
  • Bihejvioralistički sistem procene
  • Definicija kompetencija
  • Proces selekcije
  • CV screening
  • Telefonski intervju
  • Proces intervjuisanja
  • Evaluacioni proces
  • Proces procene kompetencija
  • STAR model
  • Izveštaj
Koristi od treninga
Osposobljavanje za samostalno intervjuisanje kandidata na profesionalan način.