Veštine prezentacije

Praktična obuka u vidu radionice čiji je cilj da kroz teoriju, vežbe i primere unapredi veštine prezentovanja polaznika i omogući im da na upečatljiv način prenesu svoje poslovne ideje i nastupaju u javnosti.

Detaljnije

Delegiranje poslova

Da bi menadžer uspešno vodio svoj posao, potrebno je da poseduje veštine vezane za efikasno delegiranje poslova. Delegiranje poboljšava raspoređivanje vremena i doprinosi pravilnom dodeljivanju poslova pojedincima ili timovima.

Detaljnije

Rukovođenje timom

Cilj ovog treninga razvoj sposobnosti rukovođenja i upravljanja kroz motivisanje članova tima, uspešno davanje i primanje povratne informacije, kao i pravilno delegiranje poslova sa ciljem ostvarivanja svakodnevnih zadataka.

Detaljnije

Asertivna komunikacija

Ovaj trening ima za cilj da pomogne ljudima koji žele da unaprede način na koji komuniciraju. Kroz ovaj trening polaznici će bolje upoznati sebe i sopstvene stilove komunikacije, razviti sposobnosti prepoznavanja verbalne i neverbalne poruke drugih ljudi i na najbolji način zastupati svoje interese traženjem onoga što žele i odbijanjem onoga što ne žele.

Detaljnije