Uspešna prodajna prezentacija

Trening je namenjen svima koji su u direktnom i neposrednom kontaktu sa klijentom/kupcem i prodaju uslugu, rešenje ili proizvod. To su pre svega komercijalisti, prodajni predstavnici, prodajno osoblje, unapređivači prodaje, kao i svi oni koji žele da poboljšaju i unaprede svoju prodajnu komunikaciju, te postanu još uspešniji u poslu kojim se bave.
 
Sadržaj treninga
  • Komunikacija / Verbalna /Neverbalna
  • Asertivno ponašanje i aktivno slušanje
  • Rapport (vizuelac, auditivac i kinestetičar – pristupi u prodaji)
  • Socijalna percepcija / Pitanje tačnosti opažanja drugih osoba/greške u opažanju/stereotipi
  • Teški klijenti – metode komunikacije

Koristi od treninga
  • Razvijanje aktivnog pristupa prema kupcima
  • Podsticanje aktivnosti koji doprinose stvaranju pozitivnog odnosa sa kupcem
  • Efikasna komunikacija sa teškim kupcima