Obuka za poslovne sekretare

Organizovati sve administrativno-sekretarske aktivnosti na takav način, da posao funkcioniše besprekorno, predstavlja veliki izazov. Iz tog razloga, dobar poslovni sekretar je od neprocenjivog značaja za svaku organizaciju koja ima viziju uspeha.

Detaljnije

Poslovno ponašanje i bonton

Hit trening u 2015/2016 godini sa preko 2000 polaznika! Profesionalno poslovno ponašanje je najpoželjnija karakteristika koju poslodavci traže od svojih zaposlenih. Ovaj trening je koncipiran tako da polaznicima ukaže na osnovne segmente profesionalnog nastupa i da im pruži glavne smernice u  vezi sa pravilima poslovnog ponašanja, komunikacije, bontona i etike.

Detaljnije

Poslovna etika

Trening pokriva pojam poslovne etike i radnog morala u savremenom poslovanju. U sklopu treninga, obrađuju se i pojmovi integriteta, odgovornosti na radnom mestu, etičke norme i kodeksi.

Detaljnije