Medju prvima u Regionu radimo sa klijentima po principima Integralne teorije organizacionog razvoja

3. jun 2016.
Najnapredniji modeli razvoja zaposlenih i organizacija potiču iz Integralne teorije.
  • Kako voditi proces organizacijskog razvoja i razvojne intervencije?
  • Na koji način i kojim alatima sprovesti dijagnostiku organizacije?
  • Kako na temelju dijagnoze planirati i dizajnirati intervencije?
…su samo neka od pitanja na koje Integralna teorija daje jasne odgovore  i praktična uputstva za rad konsultanata

Kenneth E. Wilber,  utemeljivač Integralnog Instituta, jedan je od najpoznatijih naučnika i istraživača razvoja ljudi i organizacija. Povezao je radove vodećih mislioca u tom području, stvorivši Integralnu teoriju. Od svoje 27. godine objavio je više od 30 knjiga o principima i praksi razvoja, a zbog izuzetnog doprinosa razumevanju razvoja često ga  popularno nazivaju “Ajnštajnom istraživanja svesti”.Integral School of Organization Development  ISOD  prenosi saznanja direktno od autora!

Konsultatni u Merit plan-u su završili jednogodišnju školu Organizacionog razvoja ISOD –Integral School of Organization Development i naučeno primenjuju u radu sa svojim klijentima.