da li uspeh u karijeri isključuje kvalitetan privatan život i obrnuto

Da li uspeh u karijeri isključuje kvalitetan privatan život i obrnuto?

jun 2013.

Kada je zapravo počelo da se priča o ravnoteži između privatnog i poslovnog života? Da li je to izmišljotina savremenog doba ili je taj problem postojao i za života naših roditelja? Zašto se sve više bavimo pitanjima stresa, a sve manje imamo rešenja za probleme prouzrokovane stresom?

Detaljnije
upravljanje motivacijom

Upravljanje motivacijom

april 2013.

Razlike u zaradama između ‘dobrih’ i ‘loših’ radnika moraju biti dovoljno uočljive. Ne treba zaboraviti ni da ljudima nisu uvek najvažniji iznosi koje su dobili. Ponekad im je važnije upoređivanje iznosa koji su oni dobili sa iznosima koje su dobile njihove kolege. Osim novca, ljudi takođe žude za potvrdom da su važni. To da je pojedinac važan za tim i kolektiv može se pokazivati iskrenim uvažavanjem pojedinačnih dostignuća i iskazivanjem interesa za izazove svačijeg posla.

Detaljnije
nađite vremena za zlatnu sredinu

Nađite vremena za ‘zlatnu sredinu’

april 2013.

U ovom tekstu govorićemo o četiri kategorije zaposlenih koje svaka kompanija ima: ‘zvezdama’, ‘istrošenima’, ‘huškačima’ i ‘zlatnoj sredini’. Takođe, osvrnućemo se na izazove koje menadžmentu ljudskih resursa postavljaju rastuća konkurencija, sindikati i tehnološke inovacije.

Detaljnije
etika i korektan tretman u menadžmentu ljudskih resursa

Etika i korektan tretman u menadžmentu ljudskih resursa

decembar 2012.

Da li je pogrešno da iz ličnih razloga koristim kompanijski e-mail? Da li je neetički postupak da grešku koju sam napravio pripišem tehnološkom propustu? Da li je pogrešno ako koristim kancelarijsku opremu da bih pomogao detetu u školskom radu? Da li je u redu da prihvatim kao poklon, od svog poslovnog partnera, ručni sat u vrednosti od 100 evra? Da li da prihvatim nagradu od 10.000 dinara osvojenu na lutriji koju je organizovao moj dobavljač? Da li da kažem da je to moja ideja i preuzmem sve pohvale, iako je sve krenulo od zajedničke priče sa mojim kolegom?

Detaljnije
promene i energija

Promene i energija

oktobar 2012.

Promena u potpunosti predstavlja ključan sadržaj posla.Treba da sprovodite promene i to bolje pre nego što dođete u situaciju da to zaista morate da radite. Da bi došlo do promene, na vrhu su vam potrebni oni koji istinski u nju veruju, a na svim drugim pozicijama oni koji su spremni da zavrnu rukave.

Detaljnije
put od kompanijske do strategije ljudskih resursa

Put od kompanijske do strategije ljudskih resursa

oktobar 2012.

Svaka strategija, ma koliko dobra bila, na početku je mrtva ukoliko je kompanija ne oživi pravim ljudima na pravom mestu.

Detaljnije
način komuniciranja je ključan za uspeh

Način komuniciranja je ključan za uspeh

avgust 2012.

Svaka organizacija koja namerava da stabilno posluje i da se unapređuje mora da ima uspostavljen i dobro razvijen sistem komuniciranja i informisanja. Posebnu pažnju treba posvetiti ciljnom informisanju zaposlenih, protoku informacija i kvalitetnoj komunikaciji između i unutar svih hijerarhijskih nivoa.

Detaljnije
organizacije koje uče

Organizacije koje uče

jun 2012.

Organizacija koja uči nije samo zbir onoga što su njeni pojedinci naučili. Učenje mora biti zajedničko i primenjeno na organizaciju, kao reakcija na promene na tržištu. Ako su pojedinci stekli neka nova saznanja, ali se organizacija nije promenila i nije iskoristila nova znanja u konkretnoj situaciji, onda organizacija nije naučila. Organizacija koja uči je fenomen koji podrazumeva podsticanje učenja pojedinaca i razmenu informacija među njima, kroz stvaranje obrazovanije i produktivnije radne snage.

Detaljnije
procenjivanje uspešnosti zaposlenih

Procenjivanje uspešnosti zaposlenih

april 2012.

Više od dve trećine zaposlenih kaže da ne zna u potpunosti šta se tačno očekuje od njih i šta mora da poboljša u svom radu, da žele bolju dvosmernu komunikaciju sa svojim rukovodiocima, konstruktivan i potpuno otvoren razgovor o ličnim performansama.

Detaljnije
organizaciona kultura - okosnica poslovnog uspeha

Organizaciona kultura - okosnica poslovnog uspeha

februar 2012.

Jasno je da menadžment kompanije ima ulogu da stvori takvu atmosferu u kompaniji da svaki pojedinac oseća da pripada organizaciji, da je dobrodošao, da je potreban i koristan. Takav osećaj je jedan od glavnih motivatora zaposlenih da pruže visok učinak, pojačava sigurnost kod zaposlenih, kao i vernost i odanost kompaniji. Da bi menadžeri znali u kojoj meri su uspeli da kreiraju takvu atmosferu, poželjno je da se sprovode godišnja ispitivanja organizacione klime u kompaniji.

Detaljnije
koučing - veština koja osvaja svet

Koučing - veština koja osvaja svet

novembar 2011.

Menadžeri nemaju više dovoljno informacija i moći da donose sve odluke. Potrebno je da delegiraju zadatke i odgovornosti i da sarađuju sa svojim podređenima. Takođe je potrebno da obezbede da njihovi podređeni u okviru svog domena osećaju jednaku ‘strast’ prema ostvarenju poslovnih ciljeva i da daju sve od sebe kako bi krajnji rezultat bio maksimalan. Važno je da menadžer ume da pokaže zaposlenima da veruje u njihove individualne snage i potencijal.

Detaljnije
trening i razvoj zaposlenih

Trening i razvoj zaposlenih

septembar 2011.

Uspešne kompanije se razlikuju od onih drugih po tome što njihovu organizacionu kulturu karakterišu norme i standardi koji podstiču organizaciono ponašanje usmereno na stalni rast i razvoj, a ne na sigurnost i prosečnost.

Detaljnije
uvođenje u posao i orjentacija novozaposlenih

Uvođenje u posao i orjentacija novozaposlenih

mart 2011.

Uvođenje u posao je proces koji podrazumeva prijem novozaposlenih u organizaciju i pružanje svih informacija koje su im potrebne kako bi što pre u potpunosti preuzeli poslove zbog kojih su primljeni. Cilj uvođenja novozaposlenog u posao treba da bude brza i adekvatna adaptacija, prihvatanje pozitivnih vrednosti postojeće organizacione kulture i obučavanje novozaposlenih za rad na poslovima koje treba da obavljaju.

Detaljnije
značaj regrutacije i selekcije u kompanijama

Značaj regrutacije i selekcije u kompanijama

februar 2011.

Poznato nam je da suštinu menadžerskog posla predstavlja ostvarivanje rezultata i da menadžeri moraju da ostvaruju rezultate uz pomoć ljudi, ali da li uvek imamo i jasnu spoznaju da je prvi korak u celom tom procesu odabir pravih ljudi

Detaljnije