Kompanija „Merit plan“ se bavi pružanjem usluga upravljanja ljudskim resursima i organizacionim razvojem kompanija. Naši stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa, psihologije, finansija i prava omogućiće da otpočnete, stručno vodite i usavršavate rad u oblasti upravljanja ljudskim resursima kao i da podstaknete organizacioni razvoj kompanije. Sve ono što savremena praksa nudi iz ove oblasti dostupno je i kod nas.

 

Naši klijenti