Psihološko testiranje

U situacijama kada želite da procenite svoje zaposlene, kada se kolebate u vezi sa  eventualnim unapređenjem ili odabirom pravog Rukovodioca tima ili pak treba da izaberete najboljeg kandidata za otvorenu poziciju u kompaniji, sigurno su vam za donošenje tako bitnih odluka važne informacije šta su jake strane vaših zaposlenih a šta su manje jake. Ovim putem, nudimo mogućnost da uz pomoć rezultata ovog testa donesete najbolju odluku.
 

Informacije o testu

NEO PI-R  inventarom ličnosti merimo ono što psiholozi nazivaju pet osnovnih dimenzija ličnosti. Standardni upitnik obezbeđuje nam detaljan opis ličnosti koji može biti dragocen resurs u različitim situacijama. NEO PI-R nam obezbeđuje sistematsku procenu emocionalnih, inerpersonalnih, iskustvenih, ponašajnih i motivacionih stilova pojedinaca. Ovaj inventar sadrži procene/mere pet ključnih domena ličnosti i šest aspekata koji definišu svaki domen:
 • Neuroticizam - Anksioznost, Gnevni hostilitet, Depresija, Sputanost, Impulsivnost, Ranjivost
 • Ekstravertnost - Toplina, Druželjubivost, Asertivnost, Aktivitet, Potreba za uzbuđenjem, Pozitivne emocije
 • Otvorenost - Fantazija, Estetika, Osećanja, Akcija, Ideje, Vrednosti
 • Saradljivost - Poverenje, Skromnost, Popustljivost, Altruizam, Iskrenost, Blaga narav
 • Savesnost - Kompetencija, Red, Dužnost, Postignuće, Samo-disciplina, Promišljenost
 

Način testiranja

 • Testiranje kandidata se može raditi u prostorijama Naručioca ili u službenim prostorijama Merit plan-a
 • Naš tim je zadužen za kompetnu organizaciju i sprovođenje testiranja
 • Sam test je koncipiran tako da se sastoji od 240 tvrdnji među kojima se nalaze kontrolne tačke tako da se na taj način eliminiše mogućnost “varanja” na testu
 • Za popunjavanje NEO PI-R testa nije potrebna nikakva prethodna priprema ispitanika
 • Okvirno vreme potrebno za popunjavanje testa je 45 minuta
 • Nakon realizovanog testiranja, Naručilac dobija za svakog ispitanika pojedinačno, rezultate sa detaljnom deskripcijom u pisanoj formi

Cena testiranja

 • Do 5 ispitanika – 45 EUR po ispitaniku
 • Od 5 do 10 ispitanika – 40 EUR po ispitaniku
 • Od 11 do 20 ispitanika – 35 EUR po ispitaniku
 • Preko 20 ispitanika – 30 EUR po ispitaniku
Testiranje radi stručno lice, diplomirani psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.