Azbuka računovodstva za vlasnike malih i srednjih preduzeća

Ovaj trening, osmišljen za ljude koji nemaju predznanja iz finansija i računovodstva. Omogućava polaznicima da steknu dobar uvid u računovodstvenu profesiju, nauče kako se evidentiraju najčešće poslovne transakcije, kako se formiraju finansijski izveštaji i u krajnjem doprinosi donošenju dobrih poslovnih odluka.

Detaljnije

Analiza finansijskih izveštaja

Trening omogućava polaznicima da shvate suštinu i strukturu osnovnih finansijskih izveštaja sa kojima se sreću u svakodnevnom radu i da na praktičnim primerima uoče kako se interpretira koji pokazatelj. Uloga i značaj finansijskih izveštaja, vrsta finansijskog izveštavanja, kao i ključne poruke koje se mogu dobiti iz izveštaja su neki od odgovora koje polaznici dobijaju tokom ovog treninga.

Detaljnije

Računovodstvo za menadžere ( osnove računovodstva + analiza izveštaja )

Neosporno je da menadžeri treba da znaju da analiziraju finansijske izveštaje. Postoji veliki broj kurseva, obuka, škola, kako internih, tako i eksternih, koji pokrivaju oblast analize finansijskih izveštaja. Međutim, naše dugogodišnje iskustvo konsultanata nam je pokazalo da menadžeri ne mogu dobro da anliziraju finansijske izveštaje, naprave budžet, izrade biznis plan, ocene neki projekat, ukoliko nemaju dobar temelj na kome sve te analize počivaju – a to je poznavanje računovodstva.

Detaljnije

Računovodstvo za menadžere u osiguravajućim društvima

Trening je kreiran za zaposlene u osiguravajućim društvima koji ne rade u sektoru računovodstva, a u svom radu imaju potrebu za elementarnim znanjima iz oblasti računovodstva i finansija u osiguravajućim društvima. Polaznici ovog treninga će imati priliku da nauče kako se evidentiraju najčešće poslovne transakcije u osiguravajućim društvima i kako se formiraju finansijski izveštaji.

Detaljnije

Cash flow (analiza novčanog toka)

Cilj ovog treninga je da učesnici shvate značaj Cash Flow analize, razumeju tokove novca u svojim kompanijama i izračunaju ključna racia koja se koriste u analizi novčanih tokova

Detaljnije

Transferne cene

Cilj ovog treninga je da učesnici budu u stanju da prepoznaju povezana pravna lica i pojam transfernih cena, da se upoznaju sa praktičnom primenom metoda za utvrđivanje transfernih cena, kao i obračunom transferne cene u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije.

Detaljnije

Analiza boniteta klijenata

Cilj ovog treninga je da se učesnici upoznaju sa osnovnim tehnikama i alatima analize boniteta i da budu u stanju da prepoznaju i izračunaju ključne pokazatelje finansijskog položaja kompanija, sa posebnim osvrtom na pokazatelje koji predviđaju stečaj.

Detaljnije