Cash flow (analiza novčanog toka)

Cilj ovog treninga je da učesnici shvate značaj Cash Flow analize, razumeju tokove novca u svojim kompanijama i izračunaju ključna racia koja se koriste u analizi novčanih tokova

Sadržaj treninga
  • Koncept CF analize
  • Metode izveštavanja o novčanim tokovima
  • Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
  • Tokovi gotovine iz investicione aktivnosti
  • Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
  • Ključni odgovori analize strukture SCF
  • Racia likvidnosti
  • Racia profitabilnosti
  • Racia efikasnosti

Kome je trening namenjen
Zaposlenima u računovodstvu i finansijama, kao i menadžerima svih nivoa kojima su potrebna dodatna znanja iz oblasti Cash flow-a.