Transferne cene

Cilj ovog treninga je da učesnici budu u stanju da prepoznaju povezana pravna lica i pojam transfernih cena, da se upoznaju sa praktičnom primenom metoda za utvrđivanje transfernih cena, kao i obračunom transferne cene u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije.

Sadržaj treninga
 • Identifikacija povezanih pravnih i fizičkih lica
 • Transakcije sa povezanim licima
 • Transferne cene – definicija i značaj
 • Transferne cene s aspekta poreza na dobit
 • Metode utvrđivanja transfernih cena
 • Primena metode uporedive cene na tržištu
 • Primena metode troškovi plus
 • Primena metode preprodajne cene
 • Utanjena kapitalizacija i sprečavanje kamata van dohvata ruke
 • Dokumentacija i nadzor nad transfernim cenama
 • Mišljenja Ministarsvta finansija koja regulišu oblast transfernih cena

Kome je trening namenjen
Zaposlenima u računovodstvu i finansijama, kao i menadžerima svih nivoa kojima su potrebna dodatna znanja iz oblasti Transfernih cena.