Vodjenje godišnjih razgovora

Kompanijski uspeh je uvek uslovljen zalaganjem svakog pojedinca. Svakom zaposlenom treba omogućiti da jasno sagleda ciljeve i strategije kompanije i da u tom kontekstu identifikuje svoje individualne poslovne ciljeve, kao bi rezultati pojedinačno i u zbiru bili maksimalno mogući. U tu svrhu služe i godišnji razgovori. Kroz godišnje razgovore razmatra se rad svakog pojedinca, kao i realizacija postavljenih individualnih ciljeva, a takodje pažnja se usmerava na individualni razvoj svakog zaposlenog pojedinca, kao i na njihov poslovni prosperitet.

Kome je trening namenjen
Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa koji treba da organizuju godišnje razgovore u svojim kompanijama
Menadžerima koji treba da se upoznaju sa načinom vodjenja godišnjih razgovora I davanjem feedback-a
Zaposlenima koje treba upoznati sa ciljem, svrhom i načinom na koji se vode godišnji razgovori

Sadržaj treninga
 • Pojam i značaj godišnjih razgovora
 • Elementi godišnjih razgovora
 • Proces pripreme i popunjavanja upitnika
 • Vodjenje razgovora
  • Priprema za razgovor
  • Kreiranje klime
  • Koraci razgovora
  • Tehnike vodjenja razgovora
   • Pozitivan feedback
   • Negativan feedback
   • Zatvaranje razgovora
 • Koraci nakon razgovora

Koristi od treninga
 • Razumevanje značaja godišnjih razgovora
 • Upoznavanje sa načinom sprovodjenja godišnjih razgovora
 • Upoznavanje sa tehnikama davanja i primanja feedbacka