Telefonska prodaja

Trening je dizajniran sa ciljem da obuči telesales osoblje kako da ostvare prodaju putem telefona. Učesnici treninga će naučiti kako da planiraju i uspešno izvrše telefonsku prodaju. Na predavanju učesnici će biti upoznati sa osnovnim tehnikama efikasne telefonske komunikacije, načinima na koji se pripremaju za telefonsku prodaju, vode razgovor i zaključuju prodaju. Takodje, biće obradjene sve varijante poziva sa poznatim i nepoznatim kupcima, razgovori sa teškim sagovornicima, kao i načini reagovanja na primedbe, žalbe i sugestije.

Sadržaj treninga
 • Poznavanje veštine aktivnog slušanja
 • Kreiranje pozitivnog stava
 • Vrste pitanja
 • Identifikacija motiva
 • Veština upravljanja vremenom
 • Prilagodljivost i brzina regovanja
 • Razgovor sa “teškim” sagovornicima
 • Faze telefonske prodaje
 • Priprema za telefonsku prodaju
 • Sadržaj telefonskog razgovora
 • Zaključak telefonske prodaje
 • Praćenje lične efikasnosti i pravljenje izveštaja

Koristi od treninga
 • Razvijanje aktivnog pristupa prema kupcima u telefonskoj prodaji
 • Identifikovanje načina za pravljenje pozitivne impresije
 • Identifikovanje pregovaračke strategije u odnosu sa klijentom
 • Kreiranje scenarija i poboljšanje efikasnosti prodajnog telefoniranja