Veština pregovaranja

Ovaj trening namenjen je menadžerima, kao i svim zaposlenima koji u okviru kompanije aktivno učestvuju u procesu pregovaranja sa klijentima.
Polaznici će tokom treninga biti u prilici da steknu nova znanja koja će im omogućiti da unaprede svoje pregovaračke veštine i komunikaciju kako bi uticali na produktivnost i pozitivan imidž svoje kompanije.

Sadržaj treninga
 • Faze pregovaranja – od pripreme do potvrde
 • Principijelno pregovaranje
 • Izbor najbolje strategije:
  • Strategije pregovaranja u zavisnosti od situacije
  • Strategije pregovaranja u zavisnosti od tipa pregovarača
 • Najčešće grešake u pregovaranju
 • BAFO, BATNA,ZOPA (elementi i korišćenje)
 • Faktori koji utiču na stil pregovaranja i saveti za uspešno pregovaranje
Koristi od treninga
 • Razumevanje procesa poslovnog pregovaranja, kao i uslova potrebnog za postizanje prihvatljivog sporazuma za obe strane.
 • Upoznavanje svog pregovaračkog profila i poboljšanje svoje komunikacije