Trening za trenere (train the trainer)

Svrha održavanja ove obuke je da predstavi osnovne veštine treninga osobama koji nisu profesionalni treneri, odnosno osobama koje u okviru svojih radnih zadataka povremeno imaju ulogu trenera, kako bi trenerske zadatke obavili maksimalno profesionalno i kvalitetno.
 
Sadržaj treninga 

I deo
 • Kako uče odrasli
 • Stilovi učenja
 • Kreiranje ciljeva obuke prema ciljnoj grupi
 • Planiranje obuke
 • Izrada trening plana
 • Odabir metoda obuke (analiza slučaja, demonstracija, igra uloga, simulacija...)
 • Koraci (analiza opšteg znanja učesnika, veza učesnika i sadržaja obuke, prezentacija sadržaja-cilj usvajanje, vežbanje sadržaja, rekapitulacija)
 • Power point prezentacija
 • Radni materijal
 • Pravila facilitacije
 • Evaluacija

II deo
 • Uspostavljanje rapport-a sa učesnicima
 • Kreiranje pozitivnog stava i aktivno slušanje
 • Prezentovanje informacija prilagodjeno tipu sagovornika
 • Prilagodljivost i brzina regovanja
 • Otvaranje prezentacije
 • Razvijanje samouverenog nastupa (prevazilaženje treme, prvi utisak, glas i tonalitet)
 • Stilovi prezentovanja
 • Prenos činjenica, ideja i informacija u kratkoj i efektnoj formi
 • Metode interaktivne prezentacije ideja
 • Zatvaranje prezentacije
 • Hendlovanje teških situacija
 • Snimanje kamerom izabrane kratke prezentacije svakog od polaznika uz davanje povratne informacije
 
Koristi od treninga
 • Polaznici će naučiti kako da pripremaju treninge prema potrebama učesnika
 • Polaznici će savladati načine koji ih vode do uspešne realizacije treninga na osnovu adekvatne lične pripreme