razumevanje rešava probleme

Razumevanje rešava probleme

oktobar 2011.

Staro, nepisano pravilo poslenika “sedme sile” da novinar ne mora da zna, ali mora da zna KO zna, moglo bi se u nešto izmenjenoj varijanti primeniti i na rukovodioce preduzeća, bilo da su ona mala, srednja ili velika. Naime, bez obzira koliko su ona uspešna i koliko vlasnik ili menadžerski tim efikasno vode poslovnu politiku firme, jedan od najdelikatnijih segmenata svakog preduzeća, ljudski resursi, otvara prostor za mnoge izazove, progres, pa i greške.

Detaljnije
koučingom do uspeha

Koučingom do uspeha

14. novembar 2010.

Koučing je interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultate. Koučing u kompanijama ima višestruku funkciju. Koristi se za motivisanje zaposlenih, delegiranje, timski rad, konstruktivno rešavanje problema i razvoj zaposlenih.

Detaljnije
ljudi su najveći kapital

Ljudi su najveći kapital

13. decembar 2009.

Kadrovi u Srbiji su prošli dugačak put (bar kada se radi o platama) od "naše razvojne šanse" do činjenice da je kvalitetnog zaposlenog teško naći. Ipak, i u vremenima krize polako se kristališe potreba da se zaposleni tretiraju kao najvažniji resurs u kompaniji, a shodno tome i upravljanje ljudskim resursima - Human Resourcing (HR). O važnosti HR-a i koristima koje svaka firma od njega može imati, za Biznis govori Snežana Filipović, direktorka "Merit plana", domaće kompanije koja pruža kompletnu uslugu u ovoj oblasti.

Detaljnije